Redakcja i kontakt – Editorial team & contact

Kolegium redakcyjne / Editorial team
  • Maria Nowak, redaktor naczelna (Uniwersytet Warszawski) –  m.nowak@wpia.uw.edu.pl
  • Adam Izdebski (Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte / Uniwersytet Jagielloński) – adam.izdebski@uj.edu.pl
  • Przemysław Nehring (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – nehringp@umk.pl
  • Rafał Toczko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – raftocz@umk.pl
  • Robert Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski) – r.wisniewski@uw.edu.pl