Zespół redakcyjny

Redakcja:
 • Adam Izdebski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Przemysław Nehring (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Maria Nowak (Uniwersytet Warszawski)
 • Rafał Toczko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Robert Wiśniewski (Uniwersytet Warszawski, redaktor naczelny)
Rada Naukowa:
 • Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki)
 • Anna Nikolova (Uniwersytet Sofijski)
 • Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński)
 • Marek Starowieyski (Uniwersytet Warszawski)
 • Marian Szarmach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Ewa Wipszycka (Uniwersytet Warszawski)
 • Witold Witakowski (Uniwersytet w Uppsali)