Rada naukowa – Advisory board

Rada naukowa / Advisory board

  • Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • Agnieszka Kacprzak (Karl-Franzen-Universität-Graz / Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
  • Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki)
  • Anna Nikolova (Uniwersytet Sofijski)
  • Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński)
  • Marek Starowieyski (Uniwersytet Warszawski)
  • Marian Szarmach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  • Ewa Wipszycka (Uniwersytet Warszawski)
  • Witold Witakowski (Uniwersytet w Uppsali)