Lista recenzentów

 • Phil Booth (Oxford University)
 • Mariusz Dobkowski  (Uniwersytet Jagielloński)
 • Marek Jankowiak (Oxford University)
 • Agnieszka Kacprzak (Uniwersytet w Grazu)
 • Rafał Kosiński (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Adam Łajtar (Uniwersytet Warszawski)
 • Magdalena Łaptaś (Uniwesytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Maria Mossakowska-Gaubert (Institut Français d’Archéologie Orientale)
 • Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Grzegorz Ochała (Uniwersytet Warszawski)
 • Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Krystyna Stebnicka (Uniwersytet Warszawski)
 • Robert Suski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński)
 • Marta Tycner (Uniwersytet Warszawski/Oxford University)
 • Adam Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski)