Lista recenzentów – List of reviewers

Lista recenzentów / List of reviewers

 • Phil Booth (Uniwersytet w Oksfordzie)
 • Mirko Canevaro (Uniwersytet Edynburski)
 • Malcolm Choat (Macquarie University)
 • Thomas Corsten (Uniwersytet Wiedeński)
 • Tomasz Derda (Uniwersytet Warszawski)
 • Mariusz Dobkowski  (Uniwersytet Jagielloński)
 • Werner Eck (Uniwersytet Koloński)
 • Marek Jankowiak (Uniwersytet w Oksfordzie)
 • Rafał Kosiński (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Adam Łajtar (Uniwersytet Warszawski)
 • Magdalena Łaptaś (Uniwesytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Maria Mossakowska-Gaubert (Institut Français d’Archéologie Orientale)
 • Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Grzegorz Ochała (Uniwersytet Warszawski)
 • Szymon Olszaniec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Przemysław Piwowarczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Jane Rowlandson (King’s College London)
 • Giovanni Ruffini (Fairfield University)
 • Olli Salomies (Uniwersytet w Helsinkach)
 • Paul Schubert (Uniwersytet Genewski)
 • Krystyna Stebnicka (Uniwersytet Warszawski)
 • Robert Suski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Stanisław Turlej (Uniwersytet Jagielloński)
 • Aleksander Wolicki (Uniwersytet Warszawski)
 • Adam Ziółkowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Motti Zohar (Uniwersytet Hajfy)